Standardbetingelser og vilkår

Fakturering

Løbende ydelser

Fakturering af hosting (server samt VPS) sker månedsvis d. 20. hver måned. Der afregnes 3 måneder forud.

Drift af hjemmesider og e-mail faktureres som standard 12 måneder forud. Kontakt os for alternative betalingsbetingelser.

Udviklingsopgaver

Fakturering af support og udviklingsopgaver sker løbende. Ved større opgaver kan der i kontrakten være klausul om en procentvis forudbetaling, eller en opdeling af betalingen.

Afbestilling

En evt. afbestilling af bestilt arbejde skal ske hurtigst muligt og senest 7 dage før påbegyndelse af opgaven. Ved senere afbestilling gælder disse vilkår:

Manglende betaling

Ved manglende betaling forbeholder Tjill Networks sig retten til at lukke for kundens ydelser indtil alle udeståender er betalt.

Rente ved for sen betaling

Der påregnes 2% af fakturabeløbet pr. løbende måned, hvis andet ikke er angivet i kontrakten.

Opsigelse

Der er 1 måneds løbende opsigelse på alle ydelser, hvis andet ikke er nævnt i kontrakten. Kort sagt, hvis du ikke vil have en ydelse i februar måned (og dermed en faktura), skal du opsige inden d. 1. januar.

Binding

Disse bindingsperioder gælder fra første dag i første afregningsperiode, hvis der ikke står andet nænvt i kontrakten.

Priser

Alle priser er ekskl. moms.

Båndbredde og trafik

Alle servere er forbundet med minimum 100 megabit/s til et backbone på op til 2,5 terabit/s (minimum 1 gigabit/s). Der er mulighed for både 1 og 10 gigabit/s tilkobling mod ekstra betaling.

Der findes som udgangspunkt ikke "fri trafik", men alle løsninger vil inkludere et fornuftigt niveau af trafik, og det er til at betale sig fra mere trafik.

Udvikling

Brugsretten til det bestilte arbejde overdrages først til kunden, når projektet er godkendt og betalt til fulde af kunden.